Een goed juridisch product is mede afhankelijk van een concrete en doelgerichte visie. Kennis van meerdere vakgebieden is daarbij onontbeerlijk. Eerst op basis van die kennis is het immers mogelijk een juist en compleet beeld te vormen van mogelijkheden, wensen en doelstellingen van de cliënt. Door onze multidisciplinaire kennis van en ruime ervaring op verschillende rechtsgebieden zijn wij dan ook in staat om voor onze cliënten maatwerk te verrichten.

Lohman Davidse advocaten
WG-plein 179
1054 SC Amsterdam

tel. 020 6816634 / 6151554
fax. 020 6820914